اثر بی‌ثباتی برخی شاخص‌های کلان اقتصادی بر تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب‌وکار ایران

وحید دهباشی؛ هادی اسماعیل پورمقدم؛ زهرا اربابی

دوره 20، شماره 77 ، تیر 1399، ، صفحه 103-128

https://doi.org/10.22054/joer.2020.12079

چکیده
  در دوره‌های اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه‌ها است که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در دهه‌های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست‌گذاری‌های کلان ...  بیشتر

پیش بینی تقاضای پول در افق 1404 در ایران ( کاربرد الگوی سری زمانی )

سید صفدر حسینی؛ حبیب شهبازی؛ حلیمه جهانگرد

دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 67-86

چکیده
  آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور بهمنظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعة اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری دادههای سالهای 1355 تا 1385، پیشبینی میکند. نتایج نشان میدهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1/3 درصد، مناسبترین ...  بیشتر