شناسایی کانال‌های اثرگذاری رشد فقرزدا در مناطق شهری استان‌های ایران

الهام حشمتی دایاری؛ سهراب دل انگیزان؛ محمدشریف کریمی

دوره 22، شماره 86 ، مهر 1401، ، صفحه 121-150

https://doi.org/10.22054/joer.2023.71134.1106

چکیده
   فقر از عمده مشکلات جوامع بشری است که آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به بار می­آورد. ازاین‌رو سیاست‌گذاران و برنامه­ریزان توسعه اقتصادی همواره به دنبال حذف آن هستند. به‌علاوه رشد اقتصادی نیز به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصاد کلان همواره موردتوجه بوده است. لذا تجزیه تاثیر رشد اقتصادی بر فقر به دو اثر درآمدی و توزیعی ...  بیشتر