بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی

عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 63-86

چکیده
  مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می‌شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور‌هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این ...  بیشتر

آزمون نظریه هکشر - اوهلین در مورد صادرات و واردات چین

عباس شاکری؛ سیروس امیدوار

دوره 10، شماره 39 ، دی 1389، ، صفحه 83-103

چکیده
  طی دهههای اخیر کالاهای ارزان قیمت چینی سهم عمده ای از بازار مصرفی کـشورهای مختلـف و از جملـه ایـران را بـه خـود اختصاص داده اند. یکی از سؤالات مطرح در این زمینه این است که علل و عوامل مؤثر بر پایین بودن قیمت کالاهای چینی کدامند؟ یکی از فرضیات مطرح برای پاسخگویی به این پرسش، بهره برداری چین از مزیت نسبی نیروی کار در زمینه تولید و صدور ...  بیشتر