نویسنده = شهریار نصابیان
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل بازار شکر در ایران

دوره 10، شماره 37، تابستان 1389، صفحه 327-338

شهریار نصابیان؛ رضا مقدسی


3. اثرات اعتبارات بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی

دوره 4، شماره 12، بهار 1383، صفحه 37-55

شهریار نصابیان؛ احمد خلج


4. تعیین کارایی اقتصادی واحدهای تولید کننده کشاورزی (مورد گندم)

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 89-108

شمس اله شیرین بخش؛ شهریار نصابیان


5. راهبرد مناسب بیمه محصولات کشاورزی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1381، صفحه 101-124

شهریار نصابیان