نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی

2 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده ای است که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی محسوب می‌شود. باتوجه به استفاده گسترده این محصول به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مصرف جهانی آن روز به روز در حال  افزایش است و تولیدکنندگان آن بازارهای جهانی این محصول را با حساسیت زیاد زیر نظر دارند. در شرایط حاضر سهم قابل ملاحظه‌ای از تولید و مصرف جهانی این محصول در اختیار کشورهای ثروتمندی نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کوبا قرار دارد. این کشورها با توسل به اقداماتی نظیر پرداخت یارانه صادراتی، پرداخت وامهای کم بهره به تولیدکنندگان، مداخله در تعیین قیمتها و اقدامات تعرفه‌ای سخت‌گیرانه تلاش می‌کنند بازار جهانی این محصول را در جهت منافع خود تغییر دهند. در این مطالعه وضعیت بازار شکر در ایران طی 33 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته که طبق آمار موجود نشان داده شد که در بیشتر سالها کشور با مازاد تقاضا برای شکر مواجه بوده و نتیجه واردات نیز بیش از حد بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

1. آمارنامه ماهنامه شکر، شماره 51، اسفند  1385.
2.. آمارنامه ماهنامه شکر، شماره 52، فروردین 1386.
3. دانایی، بهمن. «نفت و شکر». ماهنامه شکر، سال پنجم، شماره 49، (1385).
4. نشریه چشم انداز غذا (Food Outlook)
 
5. www.agri-jahad.ir
6. www.fao.org
7. www.isfs.ir