تخمین کمی منابع رشد صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران

محمدقلی یوسفی؛ الهه محمدی

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 1-15

چکیده
  با توجه به اهمیت صنایع کارخانه­ای به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد صنعتی از نظر سیاست­گذاری و برنامه­ریزی حایز اهمیت است. در این مقاله از مدل چنری آن‌گونه که به‌وسیله کاووسی اصلاح شده است، استفاده می‌شود. داده­های آماری مربوط به تولیدات صنعتی صنایع کارخانه­ای با کدهای ISIC دو رقمی و اطلاعات مربوط به ...  بیشتر