ارتباط بین ریسک سیستماتیک و مالیات بر درآمد شرکت‌ها (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

ایوب ابوذری؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ رضا طالبلو

دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 101-132

چکیده
  مالیات بر درآمد شرکت‌ها، سهم عمده­ای از درآمد­های مالیاتی را شامل می­شود و از سویی، ریسک­های سیستماتیکی که شرکت‌ها با آن مواجه هستند، مالیات پرداختی را تحت تأثیر قرار می­دهد.در این مقاله ارتباط مالیات بر درآمد شرکت‌ها با ریسک سیستماتیک، سود قبل از مالیات و سود انباشته ابتدای دوره 283 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از سال ...  بیشتر

ارزیابی عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران (رهیافت تابع مرزی تصادفی و روش حداکثر درست‌نمایی)

محمدنبی شهیکی تاش؛ جواد طاهرپور؛ الهام شیوایی

دوره 14، شماره 52 ، فروردین 1393، ، صفحه 47-27

چکیده
   هدف محوری این مقاله سنجش ضریب ناکارایی فنی در 23 صنعت فعال در کد دو رقمی ISIC طی سال‌های 1374 تا 1388 و شناسایی عوامل مؤثر بر ضریب ناکارایی فنی در این صنایع است. در این مقاله، ناکارایی تکنیکی برمبنای رویکرد باتیس و کولی و با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ در صنایع کارخانه‌ای ایران محاسبه شده است. یافته‌های این مقاله مؤید آن است که 1- روند ...  بیشتر