تاثیرات سیاست‌های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه‌ای ایران

محمد نبی شهیکی تاش؛ فاضله قلیزاده؛ فرخنده سلیمانی

دوره 21، شماره 80 ، فروردین 1400، ، صفحه 11-45

https://doi.org/10.22054/joer.2021.37649.691

چکیده
  براساس شواهد تجربی، پیامد اعمال سیاست‌های حمایتی، الزاما  صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت‌های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه منابع، حضور موثر در عرصه رقابت بین‌المللی و استفاده بهینه از فرصت‌های سودآور نخواهد بود. در صورت عدم بهره‌برداری مطلوب از حمایت‌های صورت گرفته در صنایع کارخانه‌ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر کرده ...  بیشتر