پویایی‌های تراز تجاری ایران و ده شریک تجاری آن نسبت به تغییرات نرخ ارز با توجه به شاخص بحران مالی

لیلا ترکی؛ سید کمیل طیبی؛ مهدی یزدانی؛ الهام فتحی

دوره 14، شماره 53 ، تیر 1393، ، صفحه 167-196

چکیده
  یکی از راهکارهای مناسب برای رفع کسری تراز تجاری، کاهش ارزش پول ملی است. امکان استفاده از این سیاست حداقل در بلند‌مدت وجود دارد. براساس این منطق، هر گونه کاهش ارزش پول ملی در قالب سازوکار بازار، کسری تراز تجاری را کاهش می­دهد. از سوی دیگر، تراز تجاریکشورها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط مالی بین‌المللی قرار می­گیرند که این ...  بیشتر