تنظیم شرکت‌های توزیع برق ایران بر مبنای کیفیت و بهره‌وری

فرهاد خداداد کاشی؛ محمد اوشنی؛ محمد صادق قاضی زاده؛ کیومرث حیدری

دوره 19، شماره 75 ، دی 1398، ، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/joer.2019.11630

چکیده
  در این مقاله ضمن معرفی و ارزیابی روش‌های مختلف تنظیم انحصار طبیعی برای تنظیم قیمت و تداوم عرضه خدمات شرکت‌های توزیع برق در ایران با استناد به ملاحظات کیفی، کارایی و انگیزشی، مدل تنظیم سقف قیمت به عنوان مناسب‌ترین روش تنظیم معرفی شد. عملیاتی کردن مدل تنظیم سقف قیمت، مستلزم تعیین مقدار مولفه‌های این روش است، از این رو، با استفاده ...  بیشتر