مزیت نسبی صنایع غذایی و صنایع پوشاک ایران

محمدرضا منجذب

دوره 2، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 95-124

چکیده
  با توجه به اینکه صنایع غذایی و پوشاک در ایران از دسته صنایع کاربر تلقی می گردد، پس می توان با تحلیل و مطالعه مزیت نسبی در اقلام تولیدی هر یک از این دو صنعت زمینه های صادرات بیشتر آنها را فراهم ساخت. زیرا ایجاد تمهیدات لازم و بستر مناسب افزایش صادرات اقلام دارای مزیت نسبی، تاثیری مطلوب و مثبت بر اشتغال کشور خواهد داشت. بنابراین در این ...  بیشتر

محاسبه شاخص های قیمت در صنعت بیمه و تخمین دو مدل

محمدرضا منجذب

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1381، ، صفحه 165-200

چکیده
  برای ارزیابی تغییرات یک متغیر و روند آن؛ علاوه بر برسی ارزش جاری یا اسمی آن باید ارزش حقیقی یا به قیمت ثابت آن متغیر در دسترس بود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این صورت می توان؛ تغییرات واقعی آن متغیر را برسی کرد. متغیر های موجود در صنعت بیمه، همگی بر حسب ارزش جاری مورد محاسبه می شوند و در این صورت، سیاست گذار نمی تواند ارزش حقیقی ...  بیشتر