تاملی در منشا ارزش بیت کوین از منظر اعتباریات علامه طباطبایی (ره)

حسن سبحانی؛ علی اصغر قائمی نیا

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، ، صفحه 245-263

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9566

چکیده
  پول از نهادهای قدرتمندی است که محصول اجتماعی شدن انسان است و باید آنرا به مثابه واقعیتی اجتماعی تلقی کرد که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی در سراسر جامعه، پذیرشی عام دارد. از آنجا که در سال‌های اخیر در بین انواع مصادیق پول، بیت‌کوین به عنوان پول دیجیتالی بدون پشتوانه غیرمتمرکزی مطرح شده که با بهره‌گیری از تکنولوژی ...  بیشتر