تاثیر ویژگی‌های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگا‌ه‌های صنعتی ایران؛ رویکرد داده‌های تابلویی پویا (GMM)

سمیه شاه حسینی؛ زهرا آملی؛ مریم خلیلی

دوره 18، شماره 71 ، دی 1397، ، صفحه 127-154

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9831

چکیده
  در ادبیات اقتصاد بین‌الملل بر اهمیت و نقش صادرات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاکید شده ‌است. با رونق گرفتن تجارت، همه کشورهای دنیا تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب این موتور اقتصادی را فعال کنند. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده ‌است که کشورهایی که تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده‌اند، رشد اقتصادی ...  بیشتر