هزینه های خلق پول در نظام بانکداری متعارف و راهکار تأمین مالی اسلامی

حسین صمصامی؛ پرویز داودی؛ جلال جهانی گوروان

دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 71-103

چکیده
  طی سال‌های اخیر، محققان توجه فزاینده‌ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته‌اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، ...  بیشتر