بررسی اثرات نامتقارن عوامل اقتصادی بر سطح تسهیلات بانکی

احسان زنگنه؛ غلامرضا زمانیان؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ علی چشمی

دوره 22، شماره 87 ، دی 1401، ، صفحه 109-156

https://doi.org/10.22054/joer.2023.67862.1063

چکیده
   در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می‌شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها با داده‌های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود در صنایع کارخانه‌ای ایران

محمدنبی شهیکی تاش؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عبدالرضا کرانی

دوره 13، شماره 49 ، تیر 1392، ، صفحه 75-100

چکیده
  یکی از مؤلفه‌های ساختاری بازار مانع ورود است. براساس نظریه­های اقتصادی انتظار بر آن است که با افزایش شدت مانع ورود، درجه انحصار در بازارهای صنعتی  افزایش یابد. ازاین‌رو، این مقاله، با سنجش شدت مانع ورود، وضعیت این متغیر ساختاری را در صنایع کارخانه­ای ایران ارزیابی می‌کند. همچنین این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود  ...  بیشتر