اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی

شاهین بهداروند؛ علی نصیری اقدم؛ محمد قاسمی ششده

دوره 21، شماره 83 ، دی 1400، ، صفحه 165-199

https://doi.org/10.22054/joer.2022.59039.951

چکیده
    هدف از این پژوهش آزمون تجربی این دیدگاه شومپیتری است که هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های کارآفرینانه لازمه شکل‌گیری و توسعه کارآفرینی است. منظور از هدایت اعتبار این است که چه نسبتی از اعتبارات بانکی به فعالیت‌های اقتصادی غیر مالی تخصیص یافته است. برای ارزیابی کارآفرینی از دو شاخص مرسوم یعنی «نرخ تراکم ورود کسب‌وکارهای جدید» ...  بیشتر