اندازه‌گیری و مقایسه بهره‌وری بین واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی ( مورد مطالعه: استان ایلام)

علی سایه‌میری؛ مهدی تقوی؛ کوروش سایه‌میری

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 241-256

چکیده
  اندازه‌گیری و مقایسه بهره‌وری بین واحد های تولیدی  خصوصی و تعاونی نکات سودمندی در شناخت و فهم مسائل و مشکلات خواهد داشت.هدف اصلی این مقاله اندازه‌گیری میزان بهره‌وری در واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی در استان ایلام است. همچنین مقایسه میزان بهره‌وری در میان واحدهای بخشهای کشاورزی، صنعت و فرش دستبافت از دیگر اهداف این مقاله است. ...  بیشتر