سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه‌ای استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی

مصطفی سلیمی‌فر؛ روح‌اله نوروزی؛ محب‌اله مطهری

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 175-196

چکیده
  هدف این مقاله بررسی سطوح توسعه صنعتی و منطقه­ای و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، فرهنگی، زیربنایی و بهداشتی- درمانی در بین شهرستانهای استان  خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است. به این منظور پس از انتخاب شاخصهای مناسب معرف جنبه­های مختلف توسعه، از روشهای مختلف آماری و معیارهای تصمیم­گیری چندشاخصه­ای (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک ...  بیشتر