تأثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بـر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خــارجـی در منـاطـق آزاد تجاری- صنعتی ایران

مهدی تقوی؛ مهدی رضائی

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 15-40

چکیده
  در این مقاله، مدل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با توجه به ادبیات و مطالعات مربوطه برآورد شده‌ است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم اثر؛ منفی و سرمایه‌گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. حاصل این پژوهش این است که یکسری تدابیر، فراسوی آزادسازی صرف ورود سرمایه‌خارجی ...  بیشتر

اندازه‌گیری و مقایسه بهره‌وری بین واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی ( مورد مطالعه: استان ایلام)

علی سایه‌میری؛ مهدی تقوی؛ کوروش سایه‌میری

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 241-256

چکیده
  اندازه‌گیری و مقایسه بهره‌وری بین واحد های تولیدی  خصوصی و تعاونی نکات سودمندی در شناخت و فهم مسائل و مشکلات خواهد داشت.هدف اصلی این مقاله اندازه‌گیری میزان بهره‌وری در واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی در استان ایلام است. همچنین مقایسه میزان بهره‌وری در میان واحدهای بخشهای کشاورزی، صنعت و فرش دستبافت از دیگر اهداف این مقاله است. ...  بیشتر