چگونه تئوری قیمت گذاری مبتنی بر آربیتراژ را آزمون کنیم؟

قاسم محسنی دمنه

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 219-245

چکیده
  در پاسخ به انتقادات وارده به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، مدل دیگری به نام تئوری قیمت‌گذاری مبتنی‌بر آربیتراژ توسط راس(1976) پیشنهاد شد که مفروضات کمتری دارد و به جای یک عامل، چندین عامل ریسک را در قیمت‌گذاری دارایی مؤثر می‌داند. در این مقاله برای آزمون تئوری ارزشیابی مبتنی بر آربیتراژ، یک روش دو مرحله‌ای که به روش «فاما-مکبث» ...  بیشتر