مقایسه و تحلیل نقش سود و جریانات وجوه نقد در تبیین بازده بلندمدت

احمد یعقوب نژاد

دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 253-277

چکیده
  بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورتهای مالی است که از طرف بسیاری از افراد ذینفع به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری و پیش بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش سعی شده ...  بیشتر