کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصاد ایران

محمدرضا منجذب؛ حسین محمدی؛ عباس حسینی سهی

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 123-160

چکیده
  دراین تحقیق  پس از مروری مختصر برنظام‌های اقتصادی کاملاً متمرکز (برنامه‌ای) و نظام  سرمایه‌داری  (بازار آزاد)، نقاط قوت وضعف هرکدام بررسی شده و ازدیدگاه نظریه‌ها ومکاتب مختلف اقتصادی، نقش وکارایی هرکدام بررسی می‌گردد. هماهنگی، همکاری وتخصیص وظایف براساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده  بلند مدت وکلی ...  بیشتر