مدلی برای شناسایی صنایع برتر دربازار سرمایه ایران با استفاده از روش تصمیم‏گیری چندمعیاره TOPSIS : با تأکید بر فرآیند توسعه صنعتی

علی جمالی؛ عباس ابراهیمی؛ عادل افخمی

دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 47-71

چکیده
  در چند سال گذشته با توجه سیاست‌‌‌های کلی اصل44 قانون اساسی و سیاست‌‌‌های دولت برای پررنگ‏تر کردن نقش بخش خصوصی در فعالیت‌‌‌های اقتصادی، خیل عظیم شرکت‏ها در زمینه‌‌‌های مختلف و جدید، تعدد صنایع موجود در بورس اوراق بهادار را افزایش داده است (براساس آمار‌‌های موجود در بورس اوراق بهادار طی سه سال گذشته، تعداد صنایع مختلف از ...  بیشتر