بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی چیست؟

غلام حسین مهدوی؛ سید مهدی حسینی ازان آخاری

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 121-146

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش­شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 83-1380 پرداخته است.نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش­شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطة آماری ...  بیشتر