نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودبار

2 دانشجوی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده صنایع، واحد تهران جنوب

4 مربی گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودبار

چکیده

بورس، نهادی سازمان یافته‌ است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود. ارزیابی عملکرد شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و انتخاب نوع واحد تجاری، موضوعی مهم برای مدیران مالی و سرمایه­گذاران است، زیرا با یک ارزیابی جامع، می­توان ریسک سرمایه­گذاری را تا حد قابل قبولی کاهش داد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی و اولویت­بندی شرکت­‌های سهامی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها در شرایط عدم قطعیت است. در راستای هدف، این پژوهش با استفاده از 10 شاخص تأثیرگذار بر ارزیابی عملکرد، 50 شرکت موجود در فهرست ارایه شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار را با عنوان «50شرکتفعال­تربورس اوراقبهادارتهران - سهماههچهارمسال 1388» مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج این طرح نشان می­دهد که روش تحلیل پوششی داده­‌های فازی، رویکرد مناسبی برای مدل­سازی نوسانات و عدم قطعیت­‌های موجود در داده­‌های سال­‌های مالی مختلف و ارزیابی عملکرد شرکت­ها در شرایط عدم قطعیت شاخص­‌های تأثیرگذار است. 

کلیدواژه‌ها

آذر، عادل، علی اصغرانواری رستمی و محمدرضا رستمی (بهار 1386)، اندازه­گیری کارایی نسبی شرکت­‌های حاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوششی داده­ها (شاخص­‌های تکنولوژی اطلاعات)، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال 14، شماره 50 .
آذر، عادل و امیرحسین عبدالعلی­پور (1385)، ارزیابی سازمان­‌‌های بازرگانی استان­‌ها با رویکرد MADM، مجله پژوهشنامه بازرگانی، شماره 39.
انواری رستمی، علی اصغر و محسن ختن­لو (بهار 1385)، بررسی مقایسه­ای رتبه­بندی شرکت­‌های برتر براساس نسبت­‌های سودآوری و شاخص­‌های بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 43.
دربندی، شکوفه و علی عیوض­زاده (بهمن و اسفند 1387)، رتبه­بندی شرکت­‌های حاضر در بورس و فعال در گروه خودرو و تولید قطعات آن، برحسب شاخص­‌های بهره­وری اجزای هزینه کل تولید طی سال­‌های 1386 تا 1382، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، شماره 4.
کاشان، قدرتیان و  علی اصغرانواری رستمی (1383)، طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت­ها، دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت.
میرغفوری، سیدحبیب­الله و میثم شفیعی رودپشتی (1386)، رتبه­بندی کتابخانه­های دانشگاهی براساس سطح عملکرد با استفاده از تکنیک­های تحلیل پوششی داده­ها و بردا (مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد)، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 10، شماره 3.
نبوتی، حجت (1386)، رتبه­بندی صنایع ایران براساس تکنیک­‌های تصمیم­گیری با معیار‌های چندگانه، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
Albadvi, A., S. K Chaharsooghi, and A. Esfahanipour (2007), Decision Making in Stock Trading: An Application of PROMETHEE. European Journal of Operational Research, Vol.177, NO.2.
Azadeh, A., Asadzadeh, Bukhari S. M., A., Izadbakhsh, H. R (2010), An Integrated Fuzzy DEA Algorithm for Efficiency Assessment and Optimization of Wireless Communication Sectors With Ambiguous Data, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.52, NO.(5-8),: 805-819.
Buckley J (2005), Simulating Fuzzy Systems (Studies in Fuzziness and Soft Computing), Springer, Berlin.
Redman, A. L, Gullett N. S., and Manakyan H (2000), The Performance of Global and International Mutual Funds, Journal of Financial and Strategic Decisions, Vol.13, NO.1.  
Fasanghari, M., Montazer, G. A (2010), Design and Implementation of Fuzzy Expert System for Tehran Stock Exchange Portfolio Recommendation, Expert Systems with Applications, Vol. 37, NO. 9.
Ho, C. T.B, Oh, K. B (2008), Measuring Online Stock Broking Performance, Industrial Management & Data Systems, Vol.108, NO.7.
Lo, S. F, Lu, W. M (2009), An Integrated Performance Evaluation of Financial Holding Companies in Taiwan, European Journal of Operational Research, Vol.198, NO.1.
Samaras, G. D , Matsatsinis, N. F., Zopounidis, C (2008), A Multicriteria DSS for Stock Evaluation Using Fundamental Analysis. European Journal of Operational Research, Vol.187, NO. 3.
Saati, S. M., Memariani A., and Jahanshahloo G. R (2002), Efficiency Analysis and Ranking of DMUs with Fuzzy Data, Fuzzy Optimization and Decision Making, Vol.1, NO.3.
 
http:// www.iranbourse.com
http://www.boursenews.ir