نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

2 کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان

چکیده

یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه  در دهه‌های اخیر، جهانی شدن و ادغام بیشتر بازارهای جهانی است. این پدیده که همانند هر پدیده جدید دیگر ابتدا در دنیای صنعتی مطرح و به تدریج به سایر کشورهای جهان تسری یافته، دارای مزایا و معایب خاص خود است و فرصتها و تهدیدهایی را برای کشورهای جهان فراهم نموده است؛ درحالیکه کشور ایران در گذشته به دلایل مختلف اهتمام جدّی به این مقوله نداشته، لیکن امروزه به منظور استفاده از فرصتهای پیش‌رو و هماوردی با اقتصاد جهانی، نیازمند برنامه ریزی و حرکت جدّی در این زمینه است. این مقاله با هدف پاسخگویی به این نیاز سازماندهی شده و تلاش می‌نماید تا با توجه به نقش برجسته و عملکرد ملّی و بین المللی استان اصفهان در بخش صنعت، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنایع کارخانه‌ای استان، طی سالهای 81-1376، توصیه‌های سیاستی مناسب را جهت تقویت قدرت رقابت‌پذیری داخلی صنایع استان و بالطبع کشور ارائه نماید.
 

کلیدواژه‌ها

1. بهکیش، محمد مهدی. اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. تهران: نشر نی، 1380.
2. پورتر، مایکل. استراتژی رقابتی، تکنیک‌های تحلیل صنعت و رقبا. ترجمة جهانگیر مجیدی و عباس مهرپویا، تهران: انتشارات رسا، 1383.
3. مایر، جرالد. فضای بین‌المللی تجارت، رقبا و حاکمیت در اقتصاد جهانی. ترجمة علی حبیبی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1382.
4. معلمی، مژگان. «یکپارچگی تجاری در اتحادیه ملّتهای جنوب شرق آسیا (ASEAN )؛ کاربرد یک مدل جاذبه»، پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، (1380).
5. مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر. تهران، 82-1376.
 
6. Aghion, P. and P. Howitt. Endogenous Growth Theory. MIT Press, Cambridge Massachusetts., 1998.
 
7. Dinc, Mustafa. "Regional and Local Economic Analysis Tools". World Bank Institute, Washington, DC, (2000).
 
8. Egger, P. "A Note on the Proper Econometric Specification of the Gravit Equation"., Economics Letters, No.66, (2000) .
 
9. Huovari. J. Kangasharju. A, Alanen. "A Constructing an Index for Regional Competitiveness"., Helsinki Working Papers Pellervo Economic Research Institute, No. 44, (June 2001)
 
10. Ottaviano, G. and Puga, D. "Agglomeration in the Global Economy: A Survey of the ‘New Economic Geography’"., The World Economy, No.21(6), (1998).
 
11. Solow, R. Investment and Technical Change, Teoksessa Arrow, Mathematical Methods in the Social Sciences, Standford University Press., 1956.