اقتصاد فناوری ،انرژی و توسعه پایدار
1. نقش تجارت بین‌الملل در رابطه بین درآمد و کیفیت محیط زیست

بهار نیازی؛ آرین دانشمند؛ سعید مشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.50240.844

چکیده
  تجارت بین‌الملل علاوه بر اثر مستقیمی که بر محیط زیست دارد، بر رشد اقتصادی کشورها نیز تاثیرگذار است. بنابراین بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست (فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس) از اهمیت بسزایی برخوردار است. از اینرو، مقاله حاضر به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی محیط زیستی کوزنتس می‌پردازد.در این مقاله ...  بیشتر

اقتصاد فناوری ،انرژی و توسعه پایدار
2. نقش عدم تقارن انتشار و آسیب‌پذیری آلودگی بر سیاست‌های کاهش آلودگی: مطالعه سیاست‌های مالیات و استاندارد زیست محیطی

مهدی فدائی؛ سما آذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.59715.958

چکیده
  انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری به منظور حفاظت از محیط‌زیست در شرایط رقابت روزافزون تجاری میان کشورها، همواره دغدغه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی در دهه‌های اخیر بوده است. در این مطالعه، ضمن معرفی، مرور و بررسی سیاست‌های زیست محیطی مربوطه در ادبیات اقتصادی موجود، در چارچوب یک مدل بازی ایستای غیرهمکارانه بر دو سیاست ...  بیشتر

اقتصاد فناوری ،انرژی و توسعه پایدار
3. اقتصاد زیست-فناورانه: تحلیل روشهای ارزیابی و حکمرانی اقتصادی

مرضیه اسعدی؛ محمد مهدی لطفی هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56864.922

چکیده
  اقتصاد زیست-فناورانه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر بازنگری فرایندهای تولید با استفاده از منابع زیستی تجدیدپذیر و نوآوریهای فناورانه است. فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد زیستی دو ویژگی مشترک دارند: پایداری منابع و کارآیی اقتصادی در جهت اهداف توسعه پایدار. مبانی نظری مرتبط با گذار به اقتصاد زیستی، بر الگوی اقتصاد ...  بیشتر