روش پولی جهت تعدیل تراز برداختهای خارجی کشورهای در حال توسعه، با تاکید بر ایران

علی کاوند

دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 71-102

چکیده
  براساس روش پولی تراز پرداخت ها، این تراز اساسا یک پدیده  پولی است. بنابر این سیاستی می تواند تراز پرداخت ها را متأثر سازد که مبتنی بر عرضه و تقاضای پول یاشد . در مقاله حاضر برسی شده است آیا تراز پرداخت های دوازده کشور در حال توسعه یعنی اردن، ایران، تایلند، ترکیه، پاکستان، سوریه، فیلیپین، کره جنوبی، کلمبیا، مراکش و هند طی سالهای 95_1968 ...  بیشتر