کاوشی در بهره وری بانکی و روند آن در ایران

حسین حشمتی مولایی

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، ، صفحه 95-114

چکیده
  برای برسی و سنجش بهره وری بانکی، روش های مختلفی از جمله روش سنتی حسابداری ملی، روش تابع تولید بانکی و روش مالی مطرح گردیده است. با توجه به این که هر یک از این روش ها جنبه خاصی از بهره وری  بانکی را مورد تحلیل قرار می دهد، می توان از طریق روش های اقتصاد سنجی، عوامل موثر بر بهره وری بانک را در هر زمینه مورد ملاحظه قرار داد. طبق یک برسی ...  بیشتر

لزوم اصلاحات مالی در بانکداری اسلامی

حسین حشمتی مولایی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1380، ، صفحه 13-42

چکیده
  نظام بانکداری اسلامی، مثل همه نظام های مالی و اعتباری، نباید در شرایط متفاوت به صورت یک الگوی ثابت مورد پذیرش قرار گیرد.در عین حال، یکی از اصول مهم بانکداری اسلامی، اصلاح پذیری مشروط است، که باتوجه به شرایط اقتصادی و یا موقعیت موضوع آن تغییر می نماید. در این مقاله، ما بر دو نکته تاکید نموده ایم:اول، پالایش مقررات و یکسان سازی (استانداردسازی) ...  بیشتر