مالیات بر ارزش افزوده، روشها و آثار

الیاس نادران

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 57-72

چکیده
  عقیده آدام اسمیت بر این است که درآمد خصوصی افراد، در تحلیل نهایی از سه منبه متفاوت؛ بهره مالکانه، سود و مزد ناشی می شود و هر مالیاتی طبعاً می باید از یکی از این سه نوع درآمد، یا از همه انواع آن، پرداخت گردد. بنابر گفته آدام اسمیت؛ مالیاتهایی که بدون تبعیض بر هر نوع درآمدی وضع می شود، مالیات سرانه و مالیات بر کالاهای مصرفی است، این مالیاتها ...  بیشتر