بررسی پویایی نابرابری درآمد سرانه استان‌های ایران با استفاده از زنجیره مارکف فضایی

محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ عذرا جمشیدی

دوره 18، شماره 70 ، مهر 1397، ، صفحه 89-123

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9561

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی پویایی‌های توزیع درآمد و یافتن شواهدی از همگرایی یا واگرایی در درآمد سرانه استان‌های کشور با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته جدید برای تحلیل اکتشافی داده‌های فضا-زمان انجام گرفته است. جهت دستیابی به این هدف، داده‌های درآمد سرانه استان‌ها برای دوره 1376 تا 1393 گردآوری شده و سپس با استفاده از روش زنجیره مارکف ...  بیشتر

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف سوییچینگ

فیروز فلاحی؛ پرویز محمدزاده؛ علی رضازاده؛ سیاوش محمدپور؛ محمدحسین شررخواه

دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 117-140

چکیده
  در این مطالعه تلاش شده است تا اثر نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران طی دوره زمانی 1386:3-1379:3 مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا شوک­های مثبت و منفی ارزی با مدل مارکوف سوییچینگ محاسبه شده و سپس اثر آنها بر تولید و قیمت با استفاده از روش جوهانسن- جوسلیوس در قالب مدل‌های جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. وجود رابطه هم­انباشتگی ...  بیشتر