جابه‌جایی و پایداری نیروی کار ایران

زهره فلاح محسن خانی؛ فرهاد مهران؛ مریم جوادی

دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 1-17

چکیده
  ایجاد اشتغال پایدار یکی از اهداف مهم هر دولتی است. بنابراین، برنامه‌ریزی‌های کلان کشور علاوه بر شاخص‌های نیروی کار در مقاطع زمانی به شاخص‌های بیان‌کننده تغییرات نیروی کار نیز نیاز دارد. یکی از منابع اندازه‌گیری این شاخص‌ها، آمارگیری‌های نیروی کار با نمونه‌های چرخشی است. آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران با استفاده از نمونه‌های ...  بیشتر