بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه‌های تحقیق و توسعه در ‌کارگاه‌های صنعتی ایران

سحر رحیمی راد؛ حسن حیدری؛ رضا نجارزاده

دوره 18، شماره 71 ، دی 1397، ، صفحه 53-90

https://doi.org/10.22054/joer.2018.9829

چکیده
  در این مقاله تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران شناخته شود تا با شناسایی آن‌ها بتوان در مطالعات بعدی، سیاست‌هایی را برای افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه تجویز کرد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، نیروی انسانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایه‌گذاری بنگاه، شاخص درجه باز ...  بیشتر