برآورد کشش‌های کیفی تقاضا برای انواع گوشت در سبد غذایی خانوارهای ایرانی

هانیه صفامنش؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ خسرو پیرائی؛ هاشم زارع

دوره 19، شماره 73 ، تیر 1398، ، صفحه 47-74

https://doi.org/10.22054/joer.2019.10763

چکیده
  در مطالعات تقاضای مصرفی یک کالا می‌توان فرآیندهایی را ملاحظه کرد که انتخاب و توجه به کیفیت کالا از تصمیم‌گیری برای مصرف یا عدم مصرف آن پیروی می‌کند. چنانچه متغیر توضیحی که در هر دو مرحله از فرآیند تصمیم‌گیری مشترک است، تغییر کند، دو اثر را نشان می‌دهد؛ نخست، احتمال اینکه آیا کالا مصرف بشود و دوم در صورت مصرف‌ شدن به مساله کیفیت ...  بیشتر