ارزیابی یکپارچگی فروش محصولات صنعت پتروشیمی کشور در قالب یک بازی کوانتومی

اکبر احمدی

دوره 18، شماره 69 ، تیر 1397، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8862

چکیده
  بازی‌های کوانتومی یکی از زمینه‌های تحقیقاتی به نسبت جدید در حوزه مطالعات بین رشته‌ای فیزیک نظری و نظریه‌ بازی‌ها است که تلاش می کند با استفاده ازقوانین فیزیک کوانتوم، فضای استراتژی بازی‌های کلاسیک را به گونه‌ای تعمیم دهد که علاوه بر افزایش برد بازیکنان، برخی از پارادوکس‌ها و تناقضات بازی‌های کلاسیک، مانند معمای زندانی‌ها ...  بیشتر