اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران

آرین دانشمند؛ محمد ستاریفر

دوره 18، شماره 68 ، فروردین 1397، ، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22054/joer.2018.8688

چکیده
  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هدایت فعالیت‌های اقتصادی و پیش بردن بهره‌وری و به طور کل تحول یک اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان در دهه‌های اخیر مورد بحث جدی قرار گرفته است. اینترنت به عنوان یکی از شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخیر رشد چشمگیری را در ایران تجربه کرده است و تا حدودی می‌توان آن را ابزار بهبود بهره‌وری ...  بیشتر