تاثیر تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و ایالات‌ متحده آمریکا بر شاخص فلاکت کشورهای هدف

ادریس کریمی؛ زهرا فتوره چی؛ محمد حسن زاده

دوره 21، شماره 81 ، تیر 1400، ، صفحه 197-229

https://doi.org/10.22054/joer.2022.58143.937

چکیده
  در دهه‌های اخیر، تحریم‌های بین‌المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین دولت‌ها تبدیل شده است. ایالات‌ متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین تحریم‌های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال‌های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن ...  بیشتر