تحریک فرآیند سرمایه‌گذاری از طریق مالیات در بنگاه‌های صنعتی (مورد ایران)

فرهاد حکیمی

دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 141-154

چکیده
  با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 هجری شمسی قانون مالیات‌ها را اصلاح کرده است. تحقیق حاضر می‌کوشد این موضوع را بررسی کند که آیا اصلاحیه قانون اخیر توانسته است برای رشد نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت ایران مؤثر باشد؟ بنابراین، با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به‌عنوان نماینده بخش صنعت در ایران و اخذ اطلاعات مالی ...  بیشتر