بررسی مقایسه ای تأثیر نهادها بر خوداشتغالی و نوآوری در کشورهای منتخب جهان

سعید عیسی زاده؛ جهانبخش مهرانفر؛ مهدی فردوسی

دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 153-174

چکیده
  این مقاله با توجه به وجود تفاوت‌های قابل توجه بین­المللی در زمینه کارآفرینی، از یک رویکرد مقایسه­ای برای توضیح و تبیین چگونگی نفوذ نهادها در توسعه خوداشتغالی و نوآوری که به ترتیب ساده­ترین و مهم‌ترین نوع کارآفرینی هستند، استفاده می­کند. بدین منظور، پنج شاخص آزادی اقتصادی به‌عنوان عوامل نهادی، نرخ خوداشتغالی و ثبت اختراعات، ...  بیشتر