بررسی الگوی تغییرات فصلی در بورس اوراق بهادار تهران

رضا راعی؛ سعید شیرزادی

دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 147-170

چکیده
  مدیریت مالی جدید با بررسی تئوری بازار کارا، وجود بی‌قاعدگیهای تقویمی را از جمله اثر روزهای معاملاتی هفته، اثر ماههای خاص سال و نیز بی‌قاعدگیهای غیر تقویمی؛ مانند اثر انتشار اولیه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تأکید قرار داده است و از آنها به عنوان بی‌قاعدگیهای تئوری بازار کارا یاد می‌کند. شناسایی و آزمون وجود یا عدم وجود ...  بیشتر