شناسایی مهارتهای مورد نیاز برای گسترش اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

شهریار نصابیان؛ پیمان کاظمی

دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 197-208

چکیده
  در این مقاله به منظور بررسی ضرورت ارتقاء مهارتهای شغلی در حوزه ICT و همچنین شناسایی مهارتهای جدید به لحاظ تغییر ساختار بازار کار پس از انقلاب دیجیتال، وضعیت تحولات علمی، فناوری، تحولات بازار کار و شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نشان می‌دهد که نه تنها می‌توان از سرمایه‌گذاریهای ...  بیشتر