بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه گذاریهای منتخب غیربورسی بر جذابیت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران

علی اصغر انواری رستمی؛ بهروز لاری سمنانی

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 177-218

چکیده
  این مقاله در پی پاسخ به دو پرسش مهم است. 1. آیا میان سرمایه­ گذاری­های منتخب و عمده غیربورسی و سرمایه ­گذاری در بورس ارتباط معنی­داری وجود دارد؟ 2.  آیا سرمایه­گذاریهای منتخب غیربورسی جاذبیت بورس را تحت تأثیر قرار می­دهد؟ چهار نوع سرمایه­ گذاری مهم غیربورسی 1. سرمایه ­گذاری در محصولات انحصاری دولتی عرضه شده به عموم (سیم­کارت ...  بیشتر