شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام

بیژن بیدآباد؛ کامبیز پیکارجو

دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 83-117

چکیده
  در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفت‌خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی می‌باشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص ...  بیشتر