اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM

اکبر کمیجانی؛ سید محمد هادی سبحانیان؛ سعید بیات

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 201-226

چکیده
  به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد. به دلیل اینکه بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه­ های جاری و عمرانی دولت را شکل می­دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثر­گذاری شوک­های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر تورم برای سیاست‎گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار ...  بیشتر