تحلیل اثرات یارانه بر تقاضای آب خانگی شهر تهران

عباسعلی ابونوری؛ اکرم مهرعلی

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  در این مطالعه به ­منظور تحلیل اثرات یارانه بر تقاضای آب خانگی ،تابع تقاضای بلندمدت آب خانگی در شهر تهران برآورد می­شود. داده‌ها به صورت سری زمانی فصلی است و دوره زمانی 1387-1379 را دربر می‌گیرد. متغیرهای توضیحی عبارت­اند از: قیمت متوسط آب، متوسط هزینه خانوار، شاخص کالاها و خدمات مصرفی، قیمت تمام­شده آب، یارانه، میزان بارندگی و ...  بیشتر