تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

داوران سال 1399

سمت/سازمان

رتبه علمی

نام خانوادگی

نام

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

استادیار

ابراهیمی

 ایلناز

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتری تخصصی

احمدی

  اکبر

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

استادیار

احمدیان

  اعظم

  دکتری نفت و گاز از دانشگاه علامه طباطبائی

دکترای تخصصی

ایرانشاهی

 زینب

  دانشگاه چابهار

استادیار

ایزدی

حمیدرضا

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دکترای تخصصی

ازوجی

علاءالدین

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

استادیار

اصفهانیان

هما

 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

 آماده

حمید

  دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

 استاد

امامی میبدی

علی

 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

امیدوار

سیروس

 دانشکده اقتصاد- دانشگاه خوارزمی

استادیار

امیری

حسین

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دانشیار

امینی

علیرضا

   دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار

اندایش

یعقوب

دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز

استادیار

 اوجی مهر

سکینه

 دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

استادیار

باستانی فر

 ایمان

 دانشگاه خاتم

استادیار

باقری پر مهر

شعله

  دانشگاه شیراز

استاد

بخشوده

محمد

  دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء(س)

دانشیار

بزازان

فاطمه

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استاد

پروین

سهیلا

دانشکده آمار و ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

پورطاهری

رضا

دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

دانشیار

تقی نژاد عمران

 وحید

 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

توکلیان

 حسین

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دکترای تخصصی

جبل عاملی

 پویا

دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

 استاد

 جعفری صمیمی

 احمد

   سازمان سنجش آموزش کشور

استادیار  

 جمالی

 احسان

 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

جهانگرد

اسفندیار

گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

استادیار

حاجی ملا درویش

نرگس

    دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

استادیار

حیدری

حسن

دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه

استاد

حیدری

حسن

 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

 خاتمی فیروز آبادی

 سید محمدعلی

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

خورسندی

مرتضی

 دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء(س)

استادیار

خوشکلام

موسی

  پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

 استادیار

 دانشمند

 آرین

دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

استادیار

 دهقان شبانی

 زهرا

 دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

استاد

راسخی

سعید

 دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

استادیار

رافعی

میثم

 سازمان تدوین کتب - سمت

استادیار

رضایی

ابراهیم

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

استادیار

یزدانی

 مهدی

فارغ التحصیل دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز

دکتری تخصصی

 ساجدیان فر

نجمه

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دکتری تخصصی

سپهوند

مهرداد

  مرکز آموزش علمی – کاربردی کرج

استادیار

سجادی فر

حسین

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استاد

سید نورانی

سید محمدرضا

دانشکده علوم اقتصادی و  سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

استاد

سریع القلم

محمود

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استاد

 شاکری

عباس

 دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه چابهار

استادیار

شهرکی

مهدی

 دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار

شهیکی تاش

محمد نبی

دانشگاه شیراز

استادیار

شهنازی

روح الله

 دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء(س)

استادیار

صفرزاده

اسماعیل

دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز

دانشیار

صمدی

علی حسین

    دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

عبدا... میلانی

مهنوش

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 استاد

عبدلی

قهرمان

 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

عرب مازار

علی

گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)

استادیار

عزیزی

زهرا

پژوهشگر

دکتری تخصصی

عظیمی

میکاییل

 پژوهشگر

دکتری تخصصی

علیزاده

پریسا

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

استادیار

فتحی

یحیی

 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار

فریدزاد

علی

دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز

دانشیار

فلاحی

 فیروز

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی

دکتری تخصصی

کرامت فر

مهدی

دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

دانشیار

کریمی

زهرا

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

استادیار

ماجد

وحید

 دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

استادیار

 محسنی زنوزی

 سید جمال الدین

 دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

استادیار

محسنی

رضا

دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز

استاد

محمدزاده

پرویز

گروه علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه

استادیار

محمدزاده موسی کندی

یوسف

دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه

دانشیار

محمودزاده

محمود

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دانشیار

مرادی

محمدعلی

پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

استادیار

مراد حاصل

نیلوفر

 دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز

دانشیار

مرزبان

حسین

  دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

مروی

علی

  دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار

مزیکی

علی

دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دانشیار

مزینی

امیر حسین

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

استادیار

مشرفی

رسام

پژوهشگر

دکتری تخصصی

مظاهری

مرتضی

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشیار

منظور

داود

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

استاد

مهرآرا

محسن

دانشگاه الزهراء ( س )

دانشیار

موسوی

میر حسین

بانک صنعت و معدن

دکترای تخصصی

نادری

مرتضی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

استادیار

هادیان

مهدی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دکتری تخصصی

همتی

مریم

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

استادیار

ورهرامی

ویدا