داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور سمت / سازمان
Hussein Marzban دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
ایلناز ابراهیمی پژوهشکده پولی و بانکی
محسن ابراهیمی گروه اقتصاد امور عمومی ‏دانشکده اقتصاد‏ دانشگاه خوارزمی
اسمعیل ابونوری استاد دانشگاه سمنان
اکبر احمدی پژوهشکده علوم اقتصادی
علی محمد احمدی
اعظم احمدیان پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی
زینب ایرانشاهی دانشجوی دکتری نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا ارباب عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
ناصر یارمحمدیان اقتصاد شهری، دانشکده پژوهش های عالی در کارافرینی و هنر، دانشگاه هنر اصفهان
علی آزادی نژاد استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه میبد
حمیدرضا ایزدی هیات علمی دانشگاه چابهار
حجت ایزدخواستی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
علاءالدین ازوجی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مدرس دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی
محمدرضا اصغری اسکویی استادیار گروه رایانه، دانشکده علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبایی
حسین اصغرپور دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
هما اصفهانیان استادیار دانشگاه تهران
رضا اکبریان عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
ناصر الهی معاون پژوهشی / دانشیار دانشگاه مفید
حمید آماده دانشگاه علامه طباطبایی
کریم امامی
علی امامی میبدی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبئی
سیروس امیدوار دانشکده اقتصاد
حسین امیری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد- دانشگاه خوارزمی
میثم امیری استادیار دانشگاه علامه
امرالله امینی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
علیرضا امینی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
یعقوب انتظاری گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
یعقوب اندایش هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبداله انصاری دانشیارپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
بیژن باصری گروه توسعه اقتصادی،دانشکده اقتصاد و حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران
شعله باقری پر مهر عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
علی اصغر بانوئی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمد بخشوده استاد دانشگاه شیراز
سجاد برخورداری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
شهزاد برومند مدیر گروه پژوهشی مالیات
فاطمه بزازان دانشگاه الزهرا
نفیسه بهراد مهر عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
جاوید بهرامی هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
مرتضی بهروزی فر عضو هیات علمی
حمید پاداش دانشگاه تهران
سهیلا پروین عضو هیات علمی
مهدی پندار استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
رضا پور طاهری دانشیار دانشکده آمار و ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی
فتح الله تاری دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
حسن تحصیلی استادیار گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
انوشیروان تقی پور معاون امور اقتصاد کلان
فاطمه تقی زاده بازنشسته(سازمان مدیریت و برنامه ریزی) پزوهشگر آزاد
وحید تقی نژاد عمران هیات علمی گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
عاطفه تکلیف استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی تکیه عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
حسین توکلیان دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
پویا جبل عاملی
احمد جعفری صمیمی استاد دانشگاه مازندران
محمد جلوداری ممقانی
خلیل جهانگیری عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
اسفندیار جهانگرد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
مجید حبیبیان نقیبی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
حسن حیدری دانشگاه تربیت مدرس
حسن حیدری دانشگاه ارومیه، عضو هیئت علمی
کیومرث حیدری هیأت علمی پژوهشکده وزارت نیرو
هادی حیدری کارشناس
ناصر خیابانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
امیر خادم علیزاده دانشکده اقتصاد علامه
امیر خالصی
سید احسان خاندوزی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
فرهاد خداداد کاشی
فرهاد خداداد کاشی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
جعفر خیرخواهان گروه اقتصادی- مرکز پژوهش مجلس
مرتضی خورسندی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
علی خورسندی طاسکوه مدیر پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
موسی خوش کلام استادیار دانشگاه الزهراء( س )
سعید داراب ملک آبادی دانشجوی دکتری اقتصاد در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ ریزی
آرین دانشمند عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم اقتصادی
مسعود درخشان عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
حسن درگاهی دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
سهراب دل انگیزان استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
ابوالفضل دلاوری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
علی دینی ترکمانی عضو هیأت علمی مطالعات پژوهشهای بازرگانی
زهرا دهقان شبانی دانشگاه شیراز- دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی
سعید راسخی دانشگاه مازندران
حسین راغفر گروه اقتصاد، دانشگاه الزهراء(س)
میثم رافعی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
میترا راه نجات
فاطمه رجبی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالفضل رحیمی استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دانشگاه تهران
ابراهیم رضایی هیات علمی سازمان تدوین کتب - سمت
سعید یزدانی استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
مهدی یزدانی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
منصور زراءنژاد استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا زمانی مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
علی اصغر سالم هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
سید محمد هادی سبحانیان عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
مهرداد سپهوند عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
محمد ستاری فر عضو هیآت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
حسین سجادی فر
سید محمد رضا سیدنورانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
محمود سریع القلم استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
علی سوری دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
عباس شاکری استاد دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالفضل شاه آبادی دانشگاه الزهرا
مهشید شاهچرا هیأت علمی پژوهشکده پولی و ب انکی
سمیه شاه حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مصطفی شریف هیات علمی
نورالدین شریفی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
شمس الله شیرین بخش دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهراء(س)
محمدرضا شهاب عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد سمنان
مهدی شهرکی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه چابهار
محمد نبی شهیکی تاش
روح اله شهنازی هیات علمی/ دانشگاه شیراز
محمد صیادی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
مهدی صادق زاده
مصطفی صفاری مدیرعامل
اسماعیل صفرزاده عضو هیات علمی گروه اقتصاد/ دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی/ دانشگاه الزهرا/ تهران/ ایران
سعید صمدی عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
علی حسین صمدی بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حسن طایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رضا طالبلو عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
جواد طاهرپور هیئت علمی
سید کمیل طیبی استاد اقتصاد بین الملل دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
سمانه عابدی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
جعفر عبادی
عزت اله عباسیان عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه همدان
عباس عباس پور دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی
فاطمه عبدالشاه دانشگاه علامه طباطبایی
مهنوش عبدالله میلانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
قهرمان عبدلی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
حسین عبده تبریزی مشاور و استاد مدعو
علی عرب مازار یزدی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
فیروزه عزیزی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سعید عیسی زاده دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
محمود عیسوی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
میکاییل عظیمی پژوهشگر
شهرام فتاحی عضو هیات علمی دانشگاه رازی
یحیی فتحی عضو هیات علمی/موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
مهدی فدایی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
علی فریدزاد دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا فرزین دتنشیار دانشگاه علامه طباطبائی
عزیزالله فرهادی رئیس گروه حسابهای منطقه ای مرکز آمار ایران
سلیمان فیضی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
محمد حسن فطرس عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد فقهی کاشانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
فیروز فلاحی استاد یار اقتصاد دانشگاه تبریز
عبدالرسول قاسمی دانشگاه علامه
محمد قاسمی
سید سروش قاضی نوری نائینی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
علی اکبر قلی زاده دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهدی کرامت فر عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی
زهرا کریمی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
غلامرضا کشاورز حداد هیات علمی گزوه علوم افتصادی دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم گل خندان دانشگاه لرستان
محمد تقی گیلک حکیم آبادی ریاست دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
احمد گل محمدی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
آتوسا گودرزی رئیس دانشکده اکو
وحید ماجد استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سمیرا متقی استادیار دانشگاه پیام نور
رضا محسنی استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
تیمور محمدی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
پرویز محمدزاده استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
یوسف محمدزاده موسی کندی استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه
محمود محمودزاده هیات علمی
مجید مداح دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
سید علی مدنی زاده استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی مرادی گروه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
حجت الله میرزایی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
علی مروی
حبیب مروت عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
امیر حسین مزینی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبایی
رسام مشرفی
محمود مشهدی احمد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
غلامرضا مصباحی مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
سیدنظام الدین مکیان دانشیار دانشگاه یزد
پریسا مهاجری هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
غدیر مهدوی کلیشمی استادیار دانشکده بیمه اکو
محسن مهرآرا دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
وحید مهربانی دانشگاه تهران
میر حسین موسوی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء ( س )
یگانه موسوی جهرمی هیات علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
سید هادی موسوی نیک عضــو هیــأت علمــی و مــدیر گــروه اقتصــاد کــلان و مدلســازی مرکــز پــژوهشهــای مجلــس
فرشاد مومنی هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالقاسم نادری دانشیار دانشگاه تهران
مرتضی نادری بانک صنعت و معدن
محمد امین نادریان رئیس اداره مطالعات بازار نفت
محمد ندیری استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران
شهریار نصابیان دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی
علی نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
محمد جواد نوراحمدی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
محمد نوفرستی رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسى دانشگاه شهید بهشتى
ابراهیم هادیان دانشیار دانشگاه شیراز
مریم همتی کارشناس ارشد پژوهشی
ویدا ورهرامی دانشگاه شهیدبهشتی
محمدقلی یوسفی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا یوسفی شیخ رباط دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید قم
محمد ولی پور پاشاه عضو هیأت علمی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی