نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد رشته جغرافیای اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی، مدیر بخش برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد اقتصاد پژوهشگر آزاد

کلیدواژه‌ها