نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

کلیدواژه‌ها