نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه علامه و تهران

2 هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

ارزش سهام شرکت‌ها در بازار مالی بسته به ماهیت ساختاری شرکت، می‌تواند به طور متفاوتی تحت تاثیر ورود اطلاعات درون و برون شرکتی جدید قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تجربی تاثیر ورود انواع اطلاعات بر شکاف مظنه است. به این منظور تحت مدل داده های ترکیبی،با رویداد پژوهی در نمونه انتخابی، روزهای انتشار رویدادهای مختلف شناسایی شده و با تعریف متغیر دامی، تاثیر ورود این اطلاعات بر شکاف مظنه روزانه مورد بررسی قرار گرفت. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ بازدهی، حجم معاملات، بازدهی بازار، درصد تغییرات قیمت دلار، درصد تغییرات قیمت نفت و میانگین درصد تغییرات قیمت روزانه فلزات گرانبها هستند.

نتایج تخمین مدل تجربی نشان می‌دهد در حالی که ورود اطلاعات درونی جدید نقدشوندگی سهم را بهبود میبخشد، تغییرات اطلاعات برون شرکتی به افزایش شکاف مظنه‌ها و کاهش نقدشوندگی سهم منجر می‌شوند. بر اساس خروجی تحقیق، به نظر می رسد که سیاست‌گذاری‌های برون شرکتی با افزایش ریسک‌های اطلاعاتی، دارای آثار منفی بر نقدشوندگی بوده و پیش‌بینی می‌شود ثبات متغیرهای کلان برونی نقش مهمی در بهبود عملکرد بازار خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات