کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 43
5. نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران

دوره 18، شماره 69، تابستان 1397، صفحه 133-162

10.22054/joer.2018.8866

جواد طاهرپور؛ تیمور محمدی؛ رضا فردی


7. رویکرد نهادی به توسعه و دلالت‌های آن برای ایران

دوره 17، شماره 64، بهار 1396، صفحه 199-141

10.22054/joer.2017.7673

فرشاد مومنی؛ علی نیکونسبتی


8. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران و کاربردهای آن در اقتصاد

دوره 15، شماره 59، زمستان 1394، صفحه 1-34

10.22054/joer.2016.1827

فاطمه بزازان؛ زهرا سیفی شهپر


9. رقابت در عرصه سیاسی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1394، صفحه 35-56

جواد طاهرپور؛ فاطمه رجبی


11. بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت

دوره 14، شماره 55، زمستان 1393، صفحه 157-183

حسن حیدری؛ رقیه علی نژاد؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ جواد جهانگیرزاده


12. آزمون اثرات مشوق های مالیاتی (شواهدی در ایجاد رقابت مالیاتی، جذب سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 163-187

محمدقاسم رضایی؛ محبوبه سبزرو؛ محمد رضایی پور


13. بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی

دوره 13، شماره 50، پاییز 1392، صفحه 63-86

عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور